ประภาคารพับลิชชิ่ง
ประภาคาร พลับลิซซิ่ง
ส่งมอบชุดหรีดหนังสือ 
โพสต์เมื่อ : 2020-07-17


ประภาคาร เอ็ดดูเคชั่น ในเครือ วพ. ส่งมอบชุดหนังสือและสื่อการเรียนรู้ในโครงการ"หรีดหนังสือส่องสว่างทางปัญญา" ให้สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (โรงพยาบาลเด็ก) นำไปจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อไป ขอบพระคุณท่านผู้ร่วมบริจาคชุดหนังสือและสื่อการเรียนรู้เพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ ผ่านโครงการหรีดหนังสือฯ มอบให้โรงพยาบาลเด็ก ช่วงเดือน ม.ค.-พ.ค. 63 จำนวน 353 รายการ และเพิ่มเติมเดือนมิ.ย. 63 จำนวน 84 รายการ รวม 437 รายการ Cr. ขอบพระคุณภาพจาก สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 
 
Copyright © 2011ประภาคารพับลิชชิ่ง. All rights Reserved