ประภาคารพับลิชชิ่ง
ประภาคาร พลับลิซซิ่ง
อบรมทางวิชาการที่จังหวัดนครสวรรค์ 
โพสต์เมื่อ : 2013-08-19


เมื่อวันที่ 15-16 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา ทีมงานประภาคารได้ไปจัดอบรม
ให้แก่คณะครูอาจารย์และนักศึกษาในหัวข้อ "นวัตกรรมการศึกษาด้วยการสร้างหนังสือสำหรับเด็ก"
ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
จะสนุกสนานขนาดไหน มาชมภาพบรรยากาศกันค่ะ

 
 
Copyright © 2011ประภาคารพับลิชชิ่ง. All rights Reserved