ประภาคารพับลิชชิ่ง
ประภาคาร พลับลิซซิ่ง


 
ราคา 120 -เรื่อง ปัญหามดมด

ผู้แต่ง หูกาง


เรียนรู้เรื่องของมิตรภาพและการแบ่งปัน
กับมดดำและมดแดง

*หนังสือคัดสรร 108 หนังสือดี เปิดหน้าต่างแห่งโอกาส
ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยแผนงานสร้างเสริม
วัฒนธรรมการอ่าน สนับสนุนโดย สสส.


สนใจสั่งซื้อหนังสือประภาคาร
สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 02 222 9394
หรือ Line ID: @wattana-edu
เปิดทำการ: วันจันทร์-เสาร์
เวลา 8.00-17.00 น.

* หมายเหตุ: ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดยึดราคาปกเป็นสำคัญ

 
 
Copyright © 2011ประภาคารพับลิชชิ่ง. All rights Reserved