ประภาคารพับลิชชิ่ง
ประภาคาร พลับลิซซิ่ง


 
ราคา 78 -เรื่อง IQ เสริมสร้างเชาวน์ปัญญา เล่ม 4

ผู้แต่ง ครูณัฐ

เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับตัวเด็ก ธรรมชาติรอบตัว เพื่อสร้าง
พื้นฐานการเรียนรู้ การสังเกต และการแก้ปัญหา
พร้อมเคล็ดลับสำหรับพ่อแม่ในการส่งเสริม
ความฉลาดทางสติปัญญาให้กับลูกรัก


สนใจสั่งซื้อหนังสือประภาคาร
สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 02 222 9394
หรือ Line ID: @wattana-edu
เปิดทำการ: วันจันทร์-เสาร์
เวลา 8.00-17.00 น.

* หมายเหตุ: ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดยึดราคาปกเป็นสำคัญ

 
 
Copyright © 2011ประภาคารพับลิชชิ่ง. All rights Reserved