ประภาคารพับลิชชิ่ง
ประภาคาร พลับลิซซิ่ง


 
ราคา 50 -เรื่อง กิจกรรมเรื่องดี ๆ ที่อยากบอก เล่ม 3

ผู้แต่ง ทีมงานพี่ ก.ข.

กิจกรรมแสนสนุกที่ช่วยเสริมสร้างเชาวน์ปัญญา
พัฒนาอารมณ์ ปลูกฝังคุณธรรม ส่งเสริมจินตนาการ
ความคิดสร้างสรรค์ และฝึกการแก้ไขปัญหา


สนใจสั่งซื้อหนังสือประภาคาร
สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 02 222 9394
หรือ Line ID: @wattana-edu
เปิดทำการ: วันจันทร์-เสาร์
เวลา 8.00-17.00 น.

* หมายเหตุ: ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดยึดราคาปกเป็นสำคัญ

 
 
Copyright © 2011ประภาคารพับลิชชิ่ง. All rights Reserved