ประภาคารพับลิชชิ่ง
ประภาคาร พลับลิซซิ่ง


 
ราคา 160 -เรื่อง นกน้อยเลือกหัวหน้า

ผู้แต่ง พัชราวลัย พิตรพิบูลย์พงศ์

เค้าโครงเรื่องจากวรรณคดี
"นิทานตันไตร: ปักษีปกรณัม"
ฝูงนกปรึกษากันเพื่อเลือกหัวหน้า
สุดท้ายพิจารณาเลือกพญาครุฑให้เป็นผู้ปกครอง
ดูแลฝูงนกให้อยู่กันอย่างมีความสุขต่อไป

ค่านิยม 12 ประการ

1.ประชาธิปไตย
2.มีวินัย เคารพผู้ใหญ่


สนใจสั่งซื้อหนังสือประภาคาร
สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 02 222 9394 (10 คู่สาย)
หรือ Line ID: wpp2013
เปิดทำการ: วันจันทร์-ศุกร์
เวลา 8.00-16.00 น.

* หมายเหตุ: ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดยึดราคาปกเป็นสำคัญ

 
 
Copyright © 2011ประภาคารพับลิชชิ่ง. All rights Reserved