ประภาคารพับลิชชิ่ง
ประภาคาร พลับลิซซิ่ง


 
ราคา 160 -เรื่อง สีหนาทราบยักษ์

ผู้แต่ง สุภรณ์พรรณ ศิริวัฒนะ

เค้าโครงเรื่องจากวรรณคดี
"ปัญญาสชาดก: สีหนาทชาดก"
หัตถิบุตตกุมารพบยักษ์ตนหนึ่งจึงสู้กันจนยักษ์จำนน
มารดาได้ตั้งชื่อใหม่ว่า "สีหนาทกุมาร"
เมื่อเติบใหญ่ก็ช่วยมนุษย์ให้ปลอดภัย
จากการคุกคามของยักษ์ร้ายทั้งหลาย

ค่านิยม 12 ประการ

1.ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน
2.คำนึงผลประโยชน์ของส่วนรวม


สนใจสั่งซื้อหนังสือประภาคาร
สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 02 222 9394 (10 คู่สาย)
หรือ Line ID: wpp2013
เปิดทำการ: วันจันทร์-ศุกร์
เวลา 8.00-16.00 น.

* หมายเหตุ: ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดยึดราคาปกเป็นสำคัญ

 
 
Copyright © 2011ประภาคารพับลิชชิ่ง. All rights Reserved