ประภาคารพับลิชชิ่ง
ประภาคาร พลับลิซซิ่ง


 
ราคา 160 -เรื่อง พลายงามผู้พิชิต

ผู้แต่ง นวพร แซ่แต้

เค้าโครงเรื่องจากวรรณคดี
"ขุนช้างขุนแผน"
พลายงามตั้งใจเรียนรู้วิชา
จนมีวิชาความรู้ที่กล้าแกร่ง
จึงอาสาออกรบใช้วิชาความรู้ที่มี
ช่วยบ้านเมืองได้

ค่านิยม 12 ประการ

1.รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2.ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจเล่าเรียน


สนใจสั่งซื้อหนังสือประภาคาร
สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 02 222 9394 (10 คู่สาย)
หรือ Line ID: wpp2013
เปิดทำการ: วันจันทร์-ศุกร์
เวลา 8.00-16.00 น.

* หมายเหตุ: ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดยึดราคาปกเป็นสำคัญ

 
 
Copyright © 2011ประภาคารพับลิชชิ่ง. All rights Reserved