ประภาคารพับลิชชิ่ง
ประภาคาร พลับลิซซิ่ง


 
ราคา 160 -เรื่อง พระรถเสนพอเพียง

ผู้แต่ง นวพร แซ่แต้

เค้าโครงเรื่องจากวรรณคดี
"พระรถเมรีบทละคร"
พระรถมีความกตัญญูและมีคุณธรรมมาก
เทวดาเมตตาจึงส่งไก่มาให้พระรถนำไปแข่งขัน
เพื่อหาเลี้ยงมารดาและป้า เมื่อใดที่ชนะ
พระรถจะขอเพียงข้าว 12 ห่อเท่านั้น

ค่านิยม 12 ประการ

1.กตัญญูต่อพ่อแม่ผู้มีพระคุณ
2.มีความพอเพียง


สนใจสั่งซื้อหนังสือประภาคาร
สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 02 222 9394 (10 คู่สาย)
หรือ Line ID: wpp2013
เปิดทำการ: วันจันทร์-ศุกร์
เวลา 8.00-16.00 น.

* หมายเหตุ: ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดยึดราคาปกเป็นสำคัญ

 
 
Copyright © 2011ประภาคารพับลิชชิ่ง. All rights Reserved