ประภาคารพับลิชชิ่ง
ประภาคาร พลับลิซซิ่ง


 
ราคา 160 -เรื่อง อุทัย ใจใฝ่ธรรม

ผู้แต่ง ปภัสรา โสภณอรุณโชติ

เค้าโครงเรื่องจากวรรณคดี
"นางอุทัยกลอนสวด"
อุทัยเทวีเป็นลูกของธิดานาค
อาศัยในซากคางคก เมื่อเติบโตขึ้น
มีใจใฝ่ธรรมะ ชอบเข้าวัด ทำบุญทำดี
ภายหลังได้พบกับเจ้าชาย และได้ครองคู่กันในที่สุด

ค่านิยม 12 ประการ

1.รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย
2.มีศีลธรรมประจำใจ

*รางวัลชมเชย หนังสือสำหรับเด็กเล็ก อายุ 3 - 5 ปี
การประกวดหนังสือดีเด่นประจำปี 2559 โดย สพฐ.


สนใจสั่งซื้อหนังสือประภาคาร
สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 02 222 9394
หรือ Line ID: @wattana-edu
เปิดทำการ: วันจันทร์-เสาร์
เวลา 8.00-17.00 น.

* หมายเหตุ: ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดยึดราคาปกเป็นสำคัญ

 
 
Copyright © 2011ประภาคารพับลิชชิ่ง. All rights Reserved